Forebyg sur vom året rundt
BicarZ

Når du anvender minimum 250 gram Bicar® Z pr. ko pr. dag som standardingrediens i foderrationen til lakterende køer, tager du et betydeligt skridt i retning af at forebygge vomacidose.

Vomacidose er et udbredt og undervurderet problem i moderne mælkeproduktion. Det gælder især for de køer, hvor vi forventer en ekstrem høj ydelse – fordi vi for at opnå den høje ydelse giver et foder med et højt energiniveau.  Det medfører imidlertid en øget risiko for vomacidose. Vomacidose eller sur vom opstår, når der dannes mere syre i vommen, end vomvæggen kan optage. Den optimale surhedsgrad i vommen (vom-pH) er mellem 6 og 7. Hvis vom-pH’en ligger for længe under 5,5, kan det være meget skadeligt. I så fald taler vi om vomacidose.

Det er klart nødvendigt at holde et vågent øje hele året rundt og træffe de nødvendige forholdsregler for at forebygge og bekæmpe vomacidose. Koen producerer selv bikarbonat, som holder vom-pH’en så stabil som muligt i løbet af dagen. Bicar® Z, rent natriumbikarbonat fra Solvay, er det perfekte supplement til koens egenproduktion. Det anbefales at give minimum 250 gram Bicar® Z pr. ko pr. dag gennem hele laktationen (ikke i goldperioden). Endvidere har Bicar® Z som buffer et meget gunstigt forhold mellem kvalitet og pris og er nemt at tildele via foderblandevognen. Rent natriumbikarbonat som standardingrediens i foderrationen er derfor den nemmeste, billigste og mest målrettede løsning på problemet med vomacidose.

Standardtilskuddet på minimum 250 gram Bicar® Z pr. ko pr. dag giver sunde køer med en højere mælkeydelse.

Hvor kan det købes?

Forebyg vomacidose – begynd at anvende 250 gram Bicar® Z pr. ko pr. dag i foderrationen.

Bicar®Z Hvor kan det købes?

Reportage

Harry Bieleman fra mælkebedriften "De Bolkhorst" i Holland har anvendt Bicar® Z til forebyggelse af vomacidose i flere år og har gode erfaringer.

Læs reportagen

Publikationer

Forebyg vomacidose året rundt. Ved brug af den rigtige buffer.

Flyer Læs mere.
250 gram / ko / dag