Bicar® Z natriumbikarbonat

Koens spyt indeholder bikarbonat. Det er et stof, der virker som en naturlig buffer mod forsuring. Bikarbonatet produceres, når koen tygger drøv. Derfor er det vigtigt, at foderet har en høj strukturværdi. En sund ko kan danne mellem 1 og 3 kg bikarbonat om dagen. Desværre kan mængden af bikarbonat af forskellige årsager være midlertidigt utilstrækkelig. Tilskud af natriumbikarbonat i foderrationen giver naturen en hjælpende hånd. Det er en ekstra garanti, som sikrer, at koen er i stand til at udnytte den nøje sammensatte foderration. Minimum 250 gram Bicar® Z pr. ko pr. dag som standardingrediens i foderrationen er et betydeligt skridt i retning af at forebygge vomacidose.

250 gram / ko / dag