Det hollandske markedsanalysefirma Geelen Consultancy har udført en markedsundersøgelse blandt mælkeproducenter i Holland og Tyskland. Mere end 1000 mælkeproducenter er blevet adspurgt, om der (ind imellem) forekommer vomacidose på deres bedrift.

Ca. 70 % af mælkeproducenterne angiver, at der (ind imellem) forekommer vomacidose på deres bedrift. Hos mælkeproducenter med 80 køer eller derover er forekomsten af vomacidose betydeligt hyppigere end hos mindre mælkeproducenter (76 % sammenlignet med 60 %).

Yderligere oplysninger om vomacidose og årsagerne hertil kan findes på denne hjemmeside.

250 gram / ko / dag