Det hollandske markedsanalysefirma Geelen Consultancy har udført en markedsundersøgelse blandt mælkeproducenter i Holland og Tyskland. Mere end 1000 producenter er blevet adspurgt, hvilke tanker de gør sig om vomacidose ( sur vom ), og hvordan de håndterer problemet.

Næst efter ensilagekvalitet opfatter mælkeproducenterne varmestress som den vigtigste årsag til vomacidose ( sur vom ).

For at begrænse konsekvenserne af varmestress mest muligt træffer mælkeproducenterne hovedsagelig følgende foranstaltninger:

  • Rigeligt frisk drikkevand
  • Velsmagende foder med tilstrækkelig struktur
  • Tilsætning af en god buffer til rationen
  • Tilstrækkelig ventilation
  • Græsning om natten i stedet for om dagen

Yderligere oplysninger om varmestress og sammenhængen med vomacidose ( sur vom ) kan findes på denne hjemmeside.

250 gram / ko / dag