Thomas Langenberg (Tyskland) 

I det nordvestlige Tyskland, i Nordrhein-Westfalen, har Thomas Langenberg en blandet bedrift med 80 malkekøer, 35 avlstyre, 140 ungkvæg og 60 hektar jord. Mælkeudbyttet er 11.700 liter med 4,4 % fedt og 3,59 % protein. Køernes foderration består af 2/3 majs, 1/3 græs, 250 g mineraler, 0,75 kg presset byg og 250 g BicarZ. Thomas Langenberg: “Jeg kan anbefale alle at bruge 250 g BicarZ pr. ko pr. dag. Prøv det. Hos os har det reelt sikret os et højere mælkeudbytte.”

 

Harry Bieleman

Ved landsbyen Teuge i den hollandske provins Gelderland driver Harry Bieleman sammen med sine svigerforældre og sin svoger kvæggården “De Bolkhorst” med 220 malkekøer og 110 ha landbrugsjord. Harry har anvendt Bicar® Z til forebyggelse af vomacidose i flere år og har gode erfaringer. Se videoreportagen om “De Bolkhorst” her.

 

I foråret 2016 sagde Harry ja til at deltage i et forsøg, hvor dosen af Bicar® Z blev øget fra 150 gram til 250 gram pr. ko pr. dag. Forsøgsresultaterne var særdeles positive. Ifølge Harry kan det klart anbefales at anvende 250 gram Bicar® Z pr. ko pr. dag, da ydelsen forbliver væsentligt mere stabil og køerne betydeligt sundere.

 

 

250 gram / ko / dag