Varme perioder øger risikoen for sur vom; også kaldet vomacidose. Det skyldes forskellige faktorer. Når (grov)foderet fordøjes, frigives der store mængder varme. For at undgå overophedning i varme perioder sænker kvæget deres optagelse af grovfoder. Ofte opretholdes optagelsen af kraftfoder (hvis det tilbydes separat).

Mindre drøvtygningsaktivitet giver mindre bikarbonat

Pensverzuring voorkomenNedsat grovfoderoptagelse og hurtigere vejrtrækning sænker drøvtygningsaktiviteten. Desuden øger den hurtigere vejrtrækning også CO2-udledningen, så kroppen har brug for mere bikarbonat for at kunne opretholde den interne pH. Der er således mindre bikarbonat til rådighed til vommen. 250 gram Bicar®Z natriumbikarbonat er et effektivt middel til at hjælpe ( kvægene ) køerne igennem perioden med varmestress.

Natriumbikarbonat også efter en varm periode

Mange problemer opstår først efter en periode med varmestress.Efter en periode med høje temperaturer stiger foderoptagelsen igen til det tidligere niveau. Vombufferen er imidlertid endnu ikke optimal. Derfor kan det anbefales at blive ved med at give natriumbikarbonat også efter den varme periode.

250 gram / ko / dag