Hvad er vomacidose?

Vomacidose eller sur vom er en forstyrrelse af balancen i koens vom. Især hos højtydende malkekøer lurer risikoen for vomacidose altid om hjørnet.

Naturlig buffer giver balance

I vommen findes der aktive mikroorganismer (vomfloraen), som hjælper med at nedbryde det fiberrige foder og omsætte det til næringsstoffer som fedtsyrer og protein. For at opnå en effektiv ydelse er det derfor vigtigt at fremme vomsundheden.
I en sund vom er der balance. Ved nedbrydningsprocesserne i vommen dannes der flygtige fedtsyrer, som optages i blodet via vomvæggen og udgør en vigtig energikilde for koen. Er der for mange fedtsyrer i vommen, har det til gengæld en forsurende virkning og er særdeles skadeligt for vomfloraen. Denne virkning neutraliseres af koens spyt, som indeholder det naturlige bufferstof bikarbonat.

Forstyrrelse af balancen forårsager vomacidose

Vomacidose skyldes en forstyrrelse af balancen mellem dannelse og nedbrydning af fedtsyrer. Risikoen for vomacidose lurer altid lige om hjørnet.
Det er især ændringer i foderrationen og andre ændrede omstændigheder, der udgør en potentiel risiko og kan forstyrre vommens balance. Men vomacidose kan forebygges ved at træffe de rette forholdsregler i fodringen.

Symptomer på vomacidose

Den hyppigst forekommende form for vomacidose er subklinisk eller subakut vomacidose, i den videnskabelige litteratur også kaldet SARA (sub acute ruminal acidosis). Vomacidose er karakteriseret ved en række uspecifikke symptomer som nedsat aktivitet, nedsat ædelyst og mat pels. Derudover ses følgende typiske symptomer:

  • Nedsat vomaktivitet
  • Nedsat drøvtygning
  • Ændret hvilestilling – koen lægger sig med hovedet langs med kroppen
  • Nedsat og uregelmæssig foderoptagelse – ved akut vomacidose holder koen helt op med at æde
  • Kraftig savlen ved drøvtygning og tab af bolusser, hvilket ofte er tydeligt at se, hvor koen har ligget
250 gram / ko / dag