Hos højtydende malkekøer lurer risikoen for vomacidose altid om hjørnet. Følgende forhold giver en øget risiko:

  • Lav strukturværdi i foderet
  • For stor andel af sukker og stivelse i forhold til træfstof
  • Lav grovfoderandel i forhold til kraftfoder (især ved majsrige foderrationer)
  • Koen er “for godt i stand” (for fed) på kælvningstidspunktet
  • Ændringer i foderet: Stærkt skiftende foder eller mulighed for at selektere ved foderhækken
  • Stress, f.eks. pga. ringe komfort i sengebåsene eller på ædepladsen, dårligt staldklima eller varme

Det er nødvendigt at være ekstra opmærksom på forskellige forhold i driften for at forebygge vomacidose.

Fodring af højtydende malkekøer

Højtydende malkekøer har et stort energibehov. Derfor indeholder deres foder masser af hurtigt nedbrydelige kulhydrater (i form af kraftfoder) og ofte for lidt struktur (da strukturrige produkter er mindre energirige).

Kælvning og start af laktation

I perioden omkring kælvningen og opstarten er koen følsom over for vomacidose, fordi vommen skal vænne sig til store ændringer i foderrationen.

Varmestress

Varmestress gør køer meget følsomme over for vomacidose. Temperaturer fra 20 °C og opefter opleves af højtydende køer som varmt og kan sammen med en høj luftfugtighed forårsage varmestress.

Græsning

For køer, der kommer på græs, sker der store skift i løbet af sæsonen, fordi foderværdien i græsset på marken ændrer sig over tid, men også på grund af forskelle i tørstofoptagelsen fra græsset kombineret med tilførslen af kraftfoder.

Ensilage af forskellig kvalitet

Skiftet fra en ensilagestak til en anden kan medføre store ændringer i foderværdien.

250 gram / ko / dag